Omezení ubytovacích zařízení:

 Poskytovat ubytovací služby bude možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek:

 • Podstoupili nejdéle 48 hodin před nástupem na ubytování buď PCR nebo antigenní test v odběrovém centru s negativním výsledkem. Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.
 • Podstoupili kompletní očkování proti onemocnění covid-19 a mají o tom certifikát vystavený Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od poslední dávky muselo uplynout alespoň 14 dnů.
 • Prodělali onemocnění covid-19, uplynula jim doba nařízené izolace a od prvního pozitivního PCR nebo POC antigenního testu neuběhlo více než 90 dnů.

Ubytovací služby mohou být kromě těchto osob poskytnuty také následujícím osobám:

 • Těm, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa.
 • Těm, kteří nemají jiné bydliště na území ČR a jejichž ubytování bylo zahájeno před 24.5.2021.
 • Těm, kteří jsou v bytové nouzi a kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek (obec, kraj...).

 

V ubytovacích zařízeních, je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování dodržujte zvýšená hygienická pravidla a, pokud je to možné, zdržujte se převážně ve svém hotelovém pokoji.

Omezení služeb:

Provoz je povolen, ale omezen, nutné je dodržení ONT, několika provozních a hygienických opatřeních dle druhu provozu viz vládní nařízení.

 

Omezení restaurací:

 Restaurace v ubytovacích zařízeních, které poskytují jídlo svým hostům (např. snídaně pro hotelové hosty) – mohou fungovat od 6:00 do 21:59, stejně jako výdejní okénka stravovacích zařízení pro veřejnost. Provozování samoobslužného bufetu bude umožněno, je ale možné takto nabízet pouze pokrmy, které jsou balené po jedné porci a určené k přímé konzumaci. Jinak je možné provozovat bufet s obsluhou.

Před vstupem do provozů restaurací je nutné mít:

 1. nejdéle 72 hod starý test s negativním výsledkem na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZČR k použití laickou osobou
 2. nejdéle 7 dnu starý RT-PCR testu s negativním výsledkem nastanovení viru SARS-CoV-2 
 3. nejdéle 72 hod starý POC testu s negativním výsledkem přítomnosti viru SARS-CoV-2 
 4. certifikát MZČR o provedením očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní (dvoudávkové schéma), nebo od aplikace první očkovací dávky uplynulo 14 dní (jednodávkové schéma očkování)
 5. laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19, přičemž již uplynula nutná doba izolace, osoba nevykazuje příznaky onemocnění, a od prvního pozitivního RT-PCR nebo POC testu neuplynulo více než 90 dní

Potvrzení není potřeba dokládat obsluze / provozovateli. Je však možná kontrola ze strany policie či hygieny, která předložení může požadovat.
U jednoho stolu jsou usazeny nejvíce 4 osoby, kromě osob žijících v jedné domácnosti.
Mezi jednotlivými stoly se dodržují rozestupy 1,5 m.

V restauracích, je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.)  

 • Mezi hosty musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.
 • U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti. Pokud má stůl 10 a více míst k sezení, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 4 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru.
 • Provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky.

 

Další informace viz web vládních nařízení